top of page

Een paspoort voor hergebruik

In een circulaire bouweconomie gaan geen bouwcomponenten en -elementen verloren.
Vrijwilligers-Construction
Elementpaspoort

Elementpaspoort

Gebouwen als materialendepots

Dankzij de opkomende industrialisatie kunnen veel elementen en producten die gebruikt worden in gebouwen, later opnieuw hergebruikt worden.

Van afval is geen sprake meer

Om dit te bekomen, is het belangrijk om informatie over alle onderdelen van een gebouw beschikbaar te houden - van ontwerp over uitvoering tot hergebruik.

Traceren en volgen van elementen

Een elementpaspoort bundelt voor de bouwheer alle relevante informatie over een bouwsysteem of -component en houdt die online beschikbaar tijdens de volledige levensduur van het element.

Augmented Reality_edited.png

Samen uniform informeren

MOSARD bouwde in het verleden al een online bibliotheek die architecten toelaat om elementen volgens eigenschappen te filteren. Waar de focus van die bibliotheek op dit moment bij de onderlinge compatibiliteit van de elementen ligt, gaat dit project een stapje verder en integreert het ook circulaire eigenschappen zoals demonteerbaarheid, onderlinge compatibiliteit, terugname, upcyclebaarheid en bio-afbreekbaarheid.

Project

Het toepassen van elementpaspoorten
in de praktijk

VlaanderenCirculair-VLAIO-NL.png

Verzamelen

Per bouwelement worden de technische eigenschappen en voorschriften m.b.t. modulariteit en circulariteit in kaart gebracht. Dankzij deze extra informatie kan er in de toekomst efficiënter gedemonteerd en hergebruikt worden. En dat is belangrijk in de context van toenemende prefabricatie, bouwindustrialisatie en modulair bouwen.

Opstellen

Het opstellen van de elementpaspoorten gebeurt op basis van data en evaluaties die VIBE verzamelde in het project C-Bouwers Pro. Die worden uitgediept tot meetbare criteria en gekoppeld aan de nieuwe paspoorten.

Toepassen

Het project test de toepassing bij de bouw van sociale woningen door Cordium. In de woningen zullen fysieke markeringen (QR-codes) aangebracht worden. Als je die scant, krijg je onmiddellijk de herkomst, samenstelling, herbruikbaarheid... van het gebruikte bouwelement te zien.

Partners

Partners

logo Cordium neg.png
MOSARD logo neg RGB.png
logo Pixii neg.png
logo Vibe neg.png

Rob Cornelissen

Manager Strategie en Innovatie @ Kamp C

“De transitie naar een circulaire economie is belangrijk om hoogwaardige lokale tewerkstelling te creëren en afval te vermijden. De traceerbaarheid van bouwelementen is dan ook onmisbaar om hergebruik in de bouw te stimuleren.” 

"Om bouwelementen te hergebruiken is er nood aan voldoende productinformatie, over de volledige levensduur van het element. Ook het ontwerpen met hergebruikte elementen met een verhaal, is een leuk gegeven."

Ruben Braeken

Architect @ B+

"Om bouwelementen te hergebruiken is er nood aan voldoende productinformatie, over de volledige levensduur van het element. Ook het ontwerpen met hergebruikte elementen met een verhaal, is een leuk gegeven."

Els Vanden Berghe

directeur @ Pixii

Toekomstgericht bouwen krijgt vanuit de trias energetica een nieuwe dimensie. Dit principe trekken we door naar energie in materialen, met minimaal gebruik en maximaal hergebruik. Dit vereist een omslag in de bouwpraktijk, nieuwe bouwmethodieken en gebouwen als materialenbanken.

Contact

Meer info?

Maak een afspraak met één van de partners.

TOT BINNENKORT!

bottom of page